FORGOT YOUR DETAILS?

Een commitment om in 2026 CO2-neutraal te werken

Uiteraard zal dit commitment afhankelijk zijn van de technische ontwikkelingen

Biologisch
zonder
ecologisch
is
een lege huls

Biologische certificering betekent vooral dat er een garantie is dat er geen chemicaliën worden gebruikt in het proces van teelt tot consumptie.

Maar het is mogelijk om een gecertificeerd biologisch product, voorzien van alle logo's, te verpakken in milieuvriendelijke plastic verpakkingen. Wat ons betreft, zijn er heel wat spanningen tussen die twee en zijn ze gewoon organisch en ecologisch onafscheidelijk.

Wij zijn begonnen met het stoppen van het gebruik van verbruiksgoederen, die gemaakt zijn van plastic op petroleumbasis.

Uiterlijk 2026 zullen geen van onze producten meer worden verpakt in plastic op basis van aardolie.
Glazen flessen zijn recycleerbaar. Maar alle andere verpakkingen zullen, recyclebaar of composteerbaar en biologisch afbreekbaar zijn.

Als het lijkt alsof er plastic is gebruikt, gaat het in feite om composteerbaar bioplastic op basis van suikerriet.

Bovendien streven wij ernaar zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Onze missie :

« Deel uitmaken van de oplossing! »

Koolstofneutraliteit is het beginsel van de compensatie van broeikasgasemissies in de atmosfeer: als op een bepaalde plaats een bepaalde hoeveelheid broeikasgas wordt uitgestoten, kan dit worden gecompenseerd als dezelfde hoeveelheid elders wordt verwijderd.

Voor de vervaardiging van berkensiroop is een aanzienlijke hoeveelheid energie nodig.
Bij de aankoop van de voor deze productie benodigde machines hebben wij er rekening mee gehouden machines te kiezen met de geringste impact op het milieu.

Er worden bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen gebruikt. De hoogrendements-verdamper wordt gevoed met hout of pellets, met de mogelijkheid om dit later om te zetten in elektriciteit.
Bovendien is het productieproces geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk elektriciteit te verbruiken. De energiebehoefte van alle apparaten kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen.
De installatie is gepland voor 2026.

Voor verkochte producten wordt een berk geplant

Bijdragen aan de lokale en regionale economie
door een goede arbeidsethiek

Een gezonde werkethiek heeft voordelen voor de werknemers en de werkgever.

Een gezonde werkethiek zorgt voor minder (ziekte)verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Werknemers met een betere werkethiek zijn ook in staat om sneller te helpen wanneer de organisatie dat echt nodig heeft.

Het zijn medewerkers waar een organisatie op kan vertrouwen.

Deze medewerkers zullen het bedrijf in vuur en vlam zetten, zelfs als het economisch niet zo goed gaat.

Het bewustzijn van de bijdrage die "De Bétuliculteur®der Lage Landen" kan leveren aan de directe sociale omgeving van de onderneming zal nooit uit het oog worden verloren. De nadruk zal altijd liggen op samenwerking met plaatselijke medewerkers en plaatselijke leveranciers.

Hoe stimuleert "De Bétuliculteur®der Lage Landen" een goede werkethiek?

  • Respect voor het belang van iedereen in de organisatie
  • Een salaris boven het minimum wordt betaald in geval van goed functioneren.
  • Voor mannen en vrouwen, gelijk loon voor gelijk werk
  • Respect voor de vrije tijd van een werknemer
  • Doeltreffende communicatie en bevordering van plezier op het werk
  • Geen zwart loon
  • Discriminatie (op grond van ras, godsdienst/levensovertuiging, seksuele geaardheid, afkomst) en pesterijen worden niet getolereerd. Iedereen kan zichzelf zijn...
  • Werk met elkaar en niet voor elkaar
TOP